SFGO – Svensk förening för gastroenterologisk omvårdnad

För ökad kunskap om gastroenterologiska sjukdomar

SFGO verkar för att utveckla kunskaperna om gastroenterologiska sjukdomar, undersökningar och behandlingsmetoder.

Gastrokuriren

Senaste e-versionerna av Gastrokuriren

Här kan du ta del av senaste numret av Gastrokuriren som e-tidning. Du kan även ladda ner vår app och läsa tidningen i din mobil! Sök på Tidningen Gastrokuriren i Google play eller Appstore.

Läs mer om Gastrokuriren

Vill du bli medlem?

Medlemskap i SFGO beviljar dig förtur till de kurser och utbildningsdagar som anordnas av SFGO, liksom möjlighet att söka föreningens stipendium. Utöver det får du tidningen Gastrokuriren, 5 gånger per år, vilket ger dig möjligheten att hålla dig uppdaterad kring vad som händer i gastro-Sverige. Medlemskapet är också en fantastisk möjlighet att delta i det nätverk som finns i Sverige inom gastroenterologisk omvårdnad – och just ditt intresseområde! Medlemskap faktureras via Svensk sjuksköterskeförening (länk till deras hemsida) och kostar 200 kr per helår.

Annonser

Annonser